Tên cơ sở
Số phân biệt
Số GCN
Loại hình dịch vụ
Tổng số: 75 cơ sở
STT Tên cơ sở Số phân biệt Quốc gia Thành phố Số GCN Hạn hiệu lực
1 Công ty TNHH CODAR (Singapore) DV08021 Singapore 996/18TB-SSC 23/10/2023
2 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ THÀNH DV19097 Việt Nam 299/19TB-SSC 08/05/2024
3 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Vạn An DV19098 Việt Nam 324/19TB-SSC 26/04/2024
4 CÔNG TY TNHH THẾ KỶ DV21105 Việt Nam 147/21TB-SSC 08/02/2026
5 Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghiệp hàng hải NDT M&S DV17086 Việt Nam 384/17TB-SSC 12/06/2022
6 Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ Hàng Hải Nguyên Tiến DV07032 Việt Nam Đà Nẵng 021/18TB-SSC 18/09/2022
7 Trường Trung cấp GTVT Thăng Long DV11047 Việt Nam Hà Nội 723/19TB-SSC 02/11/2021
8 CÔNG TY TNHH VÔ TUYẾN ĐIỆN HÀNG HẢI DV19099 Việt Nam Hải Dương 648/19TB-SSC 08/10/2024
9 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA LINK DV21107 Việt Nam Hải Phòng 379/21TB-SSC 23/04/2026
10 Công ty cổ phần điện tử hàng hải DV09006 Việt Nam Hải Phòng 311/17TB-SSC 10/05/2022