Tên cơ sở
Số phân biệt
Số GCN
Loại hình dịch vụ
Tổng số: 83 cơ sở
STT Tên cơ sở Số phân biệt Quốc gia Thành phố Số GCN Hạn hiệu lực
1 Công ty TNHH CODAR (Singapore) DV08021 Singapore 996/18TB-SSC 23/10/2023
2 Công ty TNHH Kỹ thuật hàng hải VNT DV22113 Việt Nam Cần Thơ 037/22TB-SSC 14/01/2027
3 Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ Hàng Hải Nguyên Tiến DV07032 Việt Nam Đà Nẵng 987/22TB-SSC 18/09/2027
4 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I DV11047 Việt Nam Hà Nội 1103/21TB-SSC 02/11/2026
5 Chi nhánh tại Hà Tĩnh-Công ty TNHH dịch vụ và kỹ thuật Biển Xanh DV22122 Việt Nam Hà Tĩnh 919/22TB-SSC 25/11/2027
6 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA LINK DV21107 Việt Nam Hải Phòng 820/22TB-SSC 23/04/2026
7 Công ty cổ phần điện tử hàng hải DV09006 Việt Nam Hải Phòng 791/22TB-SSC 10/05/2027
8 Công ty cổ phần H.S.C DV20110 Việt Nam Hải Phòng 1076/20TB-SSC 24/09/2025
9 Công ty Cổ phần Thương mại Quang Linh DV09012 Việt Nam Hải Phòng 472/19TB-SSC 09/03/2024
10 Công ty CP công nghiệp và dịch vụ hàng hải Việt Nam DV16079 Việt Nam Hải Phòng 1026/21TB-SSC 13/06/2026