Tên cơ sở
Số phân biệt
Số GCN
Loại hình dịch vụ
Tổng số: 62 cơ sở
STT Tên cơ sở Số phân biệt Quốc gia Thành phố Số GCN Hạn hiệu lực
1 Công ty TNHH CODAR (Singapore) DV08021 Singapore 996/18TB-SSC 23/10/2023
2 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ THÀNH DV19097 Việt Nam 299/19TB-SSC 08/05/2024
3 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Vạn An DV19098 Việt Nam 324/19TB-SSC 26/04/2024
4 Công ty TNHH kỹ thuật QMI DV18093 Việt Nam 941/18TB-SSC 10/09/2023
5 XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VÀ CÔNG TÁC LẶN - LD VIỆT NGA VIETSOVPETRO DV16082 Việt Nam 839/16TB-SSC 26/09/2021
6 Công ty TNHH Nguyên Tiến DV07032 Việt Nam Đà Nẵng 021/18TB-SSC 18/09/2022
7 Công ty tư vấn thiết kế và giám sát tàu thủy Viễn Đông DV15075 Việt Nam Hà Nội 45/16TB-SSC 14/01/2021
8 Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long DV11047 Việt Nam Hà Nội 976/19TB-SSC 02/11/2021
9 Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy Vạn Quốc DV12002 Việt Nam Hải Phòng 038/17TB-SSC 16/08/2021
10 Công ty cổ phần điện tử hàng hải DV09006 Việt Nam Hải Phòng 906/14TB-SSC 15/11/2019