Tên cơ sở
Số phân biệt
Số GCN
Loại hình dịch vụ
Tổng số: 54 cơ sở
STT Tên cơ sở Số phân biệt Quốc gia Thành phố Số GCN Hạn hiệu lực
1 Công ty TNHH CODAR (Singapore) DV08021 Singapore 996/18TB-SSC 23/10/2023
2 Công ty TNHH kỹ thuật QMI DV18093 Việt Nam 941/18TB-SSC 10/09/2023
3 XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VÀ CÔNG TÁC LẶN - LD VIỆT NGA VIETSOVPETRO DV16082 Việt Nam 839/16TB-SSC 26/09/2021
4 Công ty TNHH Nguyên Tiến DV07032 Việt Nam Đà Nẵng 021/18TB-SSC 18/09/2022
5 Công ty tư vấn thiết kế và giám sát tàu thủy Viễn Đông DV15075 Việt Nam Hà Nội 45/16TB-SSC 14/01/2021
6 Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy Vạn Quốc DV12002 Việt Nam Hải Phòng 038/17TB-SSC 16/08/2021
7 Công ty cổ phần điện tử hàng hải DV09006 Việt Nam Hải Phòng 906/14TB-SSC 15/11/2019
8 Công ty Cổ phẩn thương mại hàng hải Thái Bình Dương DV09011 Việt Nam Hải Phòng 904/14TB-SSC 18/08/2019
9 Công ty CP công nghiệp và dịch vụ hàng hải Việt Nam DV16079 Việt Nam Hải Phòng 525/16TB 13/06/2021
10 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải Minh Hải DV12055 Việt Nam Hải Phòng 486/17TB-SSC 27/02/2022