Tên cơ sở
Số phân biệt
Số GCN
Loại hình dịch vụ
Tổng số: 80 cơ sở
STT Tên cơ sở Số phân biệt Quốc gia Thành phố Số GCN Hạn hiệu lực
1 Công ty TNHH CODAR (Singapore) DV08021 Singapore 996/18TB-SSC 23/10/2023
2 Công ty TNHH Kỹ thuật hàng hải VNT DV22113 Việt Nam Cần Thơ 037/22TB-SSC 14/01/2027
3 Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ Hàng Hải Nguyên Tiến DV07032 Việt Nam Đà Nẵng 021/18TB-SSC 18/09/2022
4 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I DV11047 Việt Nam Hà Nội 1103/21TB-SSC 02/11/2026
5 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA LINK DV21107 Việt Nam Hải Phòng 379/21TB-SSC 23/04/2026
6 Công ty cổ phần H.S.C DV20110 Việt Nam Hải Phòng 1076/20TB-SSC 24/09/2025
7 Công ty Cổ phần Thương mại Quang Linh DV09012 Việt Nam Hải Phòng 472/19TB-SSC 09/03/2024
8 Công ty CP công nghiệp và dịch vụ hàng hải Việt Nam DV16079 Việt Nam Hải Phòng 1026/21TB-SSC 13/06/2026
9 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải Minh Hải DV12055 Việt Nam Hải Phòng 00171/22HP-SSC 16/07/2022
10 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật PHATECO DV09014 Việt Nam Hải Phòng 106/20TB-SSC 28/09/2024