Thông tin chung:

Tên cơ sở:
Công ty TNHH CODAR (Singapore)
Số phân biệt:
DV08021
Quốc gia:
Singapore
Thành phố:
Địa chỉ:
315 Outram Road #11-06/07/08, Tan Boon Liat Building, Singapore 169074
Tel:
Fax:
Email:

Giấy chứng nhận:

Số GCN:
996/18TB-SSC
Ngày cấp:
11/10/2018
Hạn hiệu lực:
23/10/2023

Dịch vụ cung cấp:

Bảo dưỡng, thử và kiểm tra các thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến điện lắp đặt trên tàu.

Chi nhánh (0):