Tên cơ sở
Số phân biệt
Số GCN
Loại hình dịch vụ
Tổng số: 85 cơ sở
STT Tên cơ sở Số phân biệt Quốc gia Thành phố Số GCN Hạn hiệu lực
1 Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hải Bình SX12032 Việt Nam Cần Thơ 080A/20TB-MSC 31/01/2025
2 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất SX14024 Việt Nam Đà Nẵng 877/22TB-MSC 29/09/2027
3 Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải - Cơ sở Đà Nẵng SX20131 Việt Nam Đà Nẵng 623/20TB-MSC 13/05/2025
4 Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Sơn SX15095 Việt Nam Đà Nẵng 391/20TB-MSC 29/04/2025
5 Chi nhánh công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp đóng tàu SX14087 Việt Nam Hải Phòng 077A/20TB-MSC 20/01/2025
6 Công ty Cổ phần Cơ khí Hàng hải Miền Bắc SX13066 Việt Nam Hải Phòng 629/19TB-MSC 08/10/2024
7 Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm SX15096 Việt Nam Hải Phòng 1275/20TB-MSC 02/12/2025
8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THÁI BÌNH DƯƠNG SX10003 Việt Nam Hải Phòng 1094/21HP-MSC 15/11/2026
9 Công ty Cổ phần Hợp Tiến Thành SX13018 Việt Nam Hải Phòng 537/19TB-MSC 30/08/2024
10 Công ty Cổ phần Oshico SX20132 Việt Nam Hải Phòng 962/20TB-MSC 14/08/2025