Thông tin chung:

Tên cơ sở:
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Vạn An
Số phân biệt:
DV19098
Quốc gia:
Việt Nam
Thành phố:
Địa chỉ:
Số 10/32 Tổ dân phố Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng
Tel:
(+84)0975644354
Fax:
Email:
vananintraco@g,ail.com

Giấy chứng nhận:

Số GCN:
324/19TB-SSC
Ngày cấp:
20/05/2019
Hạn hiệu lực:
26/04/2024

Dịch vụ cung cấp:

Đo chiều dày kết cấu thân tàu.

Chi nhánh (0):