Tên cơ sở
Số phân biệt
Số GCN
Loại hình dịch vụ
Tổng số: 53 cơ sở
STT Tên cơ sở Số phân biệt Quốc gia Thành phố Số GCN Hạn hiệu lực
1 Nhà máy đóng tàu Kiên Giang (Chi nhánh Công ty CP CKTM&XD Hải Phòng) SX18114 Việt Nam 995/18TB-MSC 30/06/2019
2 Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hải Bình SX12032 Việt Nam Cần Thơ 329/18TB-MSC 01/07/2019
3 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BIỂN S.TECH SX18115 Việt Nam Đà Nẵng 988/18TB-MSC 19/09/2023
4 Công ty CP đóng tàu Bảo Duy SX15097 Việt Nam Đà Nẵng 1123/15TB 09/12/2020
5 Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Sơn SX15095 Việt Nam Đà Nẵng 1026/15TB 30/11/2020
6 Công ty CP Đóng tàu Hoàng Gia SX09006 Việt Nam Hải Dương 164/15TB 11/03/2020
7 Doanh nghiệp tư nhân Huy Văn SX16100 Việt Nam Hải Dương 344/16TB 27/04/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THÁI BÌNH DƯƠNG SX10003 Việt Nam Hải Phòng 119/15TB 19/01/2020
9 Công ty CP Cơ khí - Thương mại và Xây dựng Hải Phòng SX13075 Việt Nam Hải Phòng 908/13TB 20/12/2018
10 Công ty CP Cơ khí Bắc Sông Cấm SX12029 Việt Nam Hải Phòng 524/18TB-MSC 01/07/2019