Tên cơ sở
Số phân biệt
Số GCN
Loại hình dịch vụ
Tổng số: 44 cơ sở
STT Tên cơ sở Số phân biệt Quốc gia Thành phố Số GCN Hạn hiệu lực
1 Công ty TNHH Vard Vũng Tàu SX17110 Việt Nam 821/17TB-MSC 19/10/2022
2 Công ty CP đóng tàu Bảo Duy SX15097 Việt Nam Đà Nẵng 1123/15TB 09/12/2020
3 Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Sơn SX15095 Việt Nam Đà Nẵng 1026/15TB 30/11/2020
4 Công ty CP Đóng tàu Hoàng Gia SX09006 Việt Nam Hải Dương 164/15TB 11/03/2020
5 Doanh nghiệp tư nhân Huy Văn SX16100 Việt Nam Hải Dương 344/16TB 27/04/2021
6 Công ty Cổ phần Công nghiệp Phú Lâm SX13016 Việt Nam Hải Phòng 378/13TB 22/05/2018
7 Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy và Xây dựng Nam Triệu SX13039 Việt Nam Hải Phòng 272/13TB 15/04/2018
8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THÁI BÌNH DƯƠNG SX10003 Việt Nam Hải Phòng 119/15TB 19/01/2020
9 Công ty CP Cơ khí - Thương mại và Xây dựng Hải Phòng SX13075 Việt Nam Hải Phòng 908/13TB 20/12/2018
10 Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy Đông Á SX10007 Việt Nam Hải Phòng 502/15TB 16/06/2020