Tên cơ sở
Số phân biệt
Số GCN
Loại hình dịch vụ
Tổng số: 53 cơ sở
STT Tên cơ sở Số phân biệt Quốc gia Thành phố Số GCN Hạn hiệu lực
1 Nhà máy đóng tàu Kiên Giang (Chi nhánh Công ty CP CKTM&XD Hải Phòng) SX18114 Việt Nam 995/18TB-MSC 30/06/2019
2 Xí nghiệp Cơ điện - Liên doanh Việt-Nga VIETSOVPETRO SX18118 Việt Nam 1170/18TB-MSC 05/12/2023
3 Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hải Bình SX12032 Việt Nam Cần Thơ 329/18TB-MSC 01/07/2019
4 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BIỂN S.TECH SX18115 Việt Nam Đà Nẵng 988/18TB-MSC 19/09/2023
5 Công ty CP đóng tàu Bảo Duy SX15097 Việt Nam Đà Nẵng 1123/15TB 09/12/2020
6 Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Sơn SX15095 Việt Nam Đà Nẵng 1026/15TB 30/11/2020
7 Tổng công ty Sông Thu SX18117 Việt Nam Đà Nẵng 1171/18TB-MSC 12/11/2023
8 Công ty CP Đóng tàu Hoàng Gia SX09006 Việt Nam Hải Dương 164/15TB 11/03/2020
9 Doanh nghiệp tư nhân Huy Văn SX16100 Việt Nam Hải Dương 344/16TB 27/04/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THÁI BÌNH DƯƠNG SX10003 Việt Nam Hải Phòng 119/15TB 19/01/2020