Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 169 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1Á ĐÔNG 18
Công ty cổ phần thương mại vận tải và xuất nhập khẩu Á Đông
VR042225SS(CL)28/07/2019Tàu đã bị treo cấp
DS28/07/2019
TS15/08/2019
RS(LL)28/07/2019
RS(SE)28/07/2019
RS(OPP)28/07/2019
RS(IMSBC)28/07/2019
2AN HẢI
Trường cao đẳng Hàng hải I
VR860095AS(CL)04/10/2019 ÷ 04/01/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(LL)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(SE)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
PS(SE)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(OPP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
InS(OPP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
3AN PHÁT 36
Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Phát
VR093245SS(CL)07/08/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
DS25/04/2019
TS21/07/2019
RS(ILLC)07/08/2019
AS(ILLC)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SE)07/08/2019
AS(SE)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SR)07/08/2019
PS(SR)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(OPP)07/08/2019
AS(OPP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SPP)07/08/2019
RS(APP)07/08/2019
AS(APP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(IMSBC)07/08/2019
4APOLLO
Chi nhánh tổng công ty CP VT dầu khí-Công ty dịch vụ quản lý (PSM)
VR064389AS(CL)15/09/2019 ÷ 15/12/2019 
InS(CL)15/09/2019 ÷ 15/12/2019
DS01/11/2019
BS[C]31/10/2019
BS[S]31/10/2019
PS(SE)15/09/2019 ÷ 15/12/2019
PS(SR)15/09/2019 ÷ 15/12/2019
InS(OPP)15/09/2019 ÷ 15/12/2019
InS(APP)15/09/2019 ÷ 15/12/2019
InS(BWMC)15/09/2019 ÷ 15/12/2019
5AULAC FORTUNE
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR104156AS(CL)07/03/2019 ÷ 07/06/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(SE)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
PS(SR)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(OPP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(APP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(CHM)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(BWMC)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
6BẠCH ĐẰNG
Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng
VR900334SS(CL)18/04/2019Tàu đã bị treo cấp
SS(CL)18/04/2019
RS(FDS)18/04/2019
7BÍCH THANH 28
Công ty TNHH VTB Hải Âu
VR143684RS(APP)28/09/2019 
RS(BWMC)28/09/2019
8BIỂN ĐÔNG 19-ALCI
Công ty cổ phần thương mại và vận tải Biển Đông
VR093183SS(CL)15/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS15/09/2019
RS(LL)15/09/2019
RS(SE)15/09/2019
RS(OPP)15/09/2019
RS(IMSBC)15/09/2019
9BIỂN VÀNG 08
Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ hàng hải Biển Vàng
VR982975SS(CL)10/06/2019Tàu đã bị treo cấp
DS10/06/2019
TS[P]21/03/2019
TS[S]21/03/2019
RS(LL)10/06/2019
RS(SE)10/06/2019
RS(OPP)10/06/2019
10BIENDONG VICTORY
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR012550AS(CL)30/09/2019 ÷ 30/12/2019 
InS(CL)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
DS04/11/2019
BS[02]04/11/2019
BS[01]04/11/2019
AS(SE)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
PS(SE)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
PS(SR)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
AS(APP)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
InS(APP)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
AS(BWMC)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
InS(BWMC)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
11BÌNH AN 01
Công ty TNHH thương mại DV vận tải đại lý tàu biển Bình An
VR011837AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
12BINH MINH 02
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR833075AS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
DS05/01/2019
AS(ILLC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(SPS)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SR)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
13BLUE WHALE
Công ty TNHH Tín Thịnh Phát Kỳ Hà
VR022683AS(CL)15/11/2019 ÷ 15/12/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
14BRIGHT SUCCESS
Công ty cổ phần hàng hải và thương mại Kim Long
VR042305TS[1]05/01/2020 
15CÁI LÂN-08
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR093330AS(CL)09/08/2019 ÷ 09/11/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
InS(CL)09/08/2019 ÷ 09/11/2019
AS(LL)09/08/2019 ÷ 09/11/2019
AS(SE)09/08/2019 ÷ 09/11/2019
PS(SE)09/08/2019 ÷ 09/11/2019
AS(OPP)09/08/2019 ÷ 09/11/2019
InS(OPP)09/08/2019 ÷ 09/11/2019
16CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 03
Cảng vụ hàng hải Nha Trang
VR062493AS(CL)03/10/2019 ÷ 03/01/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
InS(CL)03/10/2019 ÷ 03/01/2020
DS03/10/2019 ÷ 03/01/2020
AS(LL)03/10/2019 ÷ 03/01/2020
AS(SE)03/10/2019 ÷ 03/01/2020
PS(SE)03/10/2019 ÷ 03/01/2020
AS(OPP)03/10/2019 ÷ 03/01/2020
InS(OPP)03/10/2019 ÷ 03/01/2020
17CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ 02
Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế
VR062517DS26/12/2019 
18CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ 05
Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế
VR143914SS(CL)26/10/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS26/10/2019
RS(LL)26/10/2019
RS(SE)26/10/2019
RS(OPP)26/10/2019
19CẢNG VỤ QUẢNG TRỊ 02
Cảng vụ hàng hải Quảng Trị
VR042242SS(CL)06/09/2019Tàu đã bị treo cấp
DS06/09/2019
RS(LL)06/09/2019
RS(SE)06/09/2019
RS(OPP)06/09/2019
20CFC 01
Công ty TNHH hàng hải An Tâm
VR143725SS(CL)28/08/2019Tàu đã bị treo cấp
DS28/08/2019
TS[C]28/08/2019
RS(LL)28/08/2019
RS(SE)28/08/2019
RS(OPP)28/08/2019
RS(IMSBC)28/08/2019
21CFC 03
Công ty TNHH Phương Nam
VR093219SS(CL)13/07/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS13/07/2019
TS13/07/2019
RS(LL)13/07/2019
RS(SE)13/07/2019
RS(OPP)13/07/2019
RS(IMSBC)13/07/2019
22CGG AMADEUS
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR993840SS(CL)30/06/2019Tàu đã bị treo cấp
DS30/06/2019
TS[S]18/02/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(SR)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(SPP)30/06/2019
RS(APP)30/06/2019
RS(BWMC)30/06/2019
23CN-01
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II
VR992928DS20/08/2019 ÷ 20/11/2019 
24CÔN ĐẢO 09
Ban quản lý cảng Bến Đầm
VR991548SS(CL)24/11/2019 
RS(LL)24/11/2019
RS(PSS)24/11/2019
RS(OPP)24/11/2019
25CÔN ĐẢO 10
Ban quản lý cảng Bến Đầm
VR021889InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019 
26CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
InS(CL)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
PS(SE)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
InS(OPP)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
27CỬU LONG 06
Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long
VR840859SS(CL)06/01/2020 
DS06/01/2020
RS(LL)06/01/2020
RS(SE)06/01/2020
RS(OPP)06/01/2020
28CVTH 1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR062492AS(CL)20/09/2019 ÷ 20/12/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
InS(CL)20/09/2019 ÷ 20/12/2019
DS17/11/2019
AS(LL)20/09/2019 ÷ 20/12/2019
AS(SE)20/09/2019 ÷ 20/12/2019
PS(SE)20/09/2019 ÷ 20/12/2019
AS(OPP)20/09/2019 ÷ 20/12/2019
InS(OPP)20/09/2019 ÷ 20/12/2019
29ĐẠI DƯƠNG 06
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương
VR154098AS(CL)05/10/2019 ÷ 05/01/2020 
AS(LL)05/10/2019 ÷ 05/01/2020
AS(SE)05/10/2019 ÷ 05/01/2020
AS(OPP)05/10/2019 ÷ 05/01/2020
30ĐẠI DƯƠNG 08
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương
VR154097AS(CL)05/10/2019 ÷ 05/01/2020 
AS(LL)05/10/2019 ÷ 05/01/2020
AS(SE)05/10/2019 ÷ 05/01/2020
AS(OPP)05/10/2019 ÷ 05/01/2020
31ĐẠI DƯƠNG 88
Công ty TNHH vận tải biển Đại Dương Thái Bình
VR103414AS(CL)30/09/2019 ÷ 30/12/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
AS(SE)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
AS(OPP)30/09/2019 ÷ 30/12/2019
32ĐẠI LỘC 36
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải biển Minh Tuấn
VR021959AS(CL)08/01/2019 ÷ 08/04/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)08/01/2019 ÷ 08/04/2019
AS(SE)08/01/2019 ÷ 08/04/2019
AS(OPP)08/01/2019 ÷ 08/04/2019
33ĐẠI NAM 09
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đại Nam
VR072745SS(CL)08/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
InS(CL)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
DS18/09/2016
TS24/05/2018
RS(ILLC)08/07/2018
AS(ILLC)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
RS(SC)08/07/2018
AS(SC)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
InS(SC)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
RS(SE)08/07/2018
AS(SE)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
PS(SE)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
RS(SR)08/07/2018
PS(SR)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
RS(OPP)08/07/2018
AS(OPP)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
InS(OPP)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
RS(SPP)08/07/2018
RS(APP)08/07/2018
AS(APP)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
InS(APP)08/07/2016 ÷ 08/10/2016
RS(IMDG)08/07/2018
RS(SW)14/09/2016
34ĐẠI NGHĨA 09
Công ty TNHH vận tải biển Bảo An
VR042262SS(CL)15/12/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng
DS15/12/2019
TS15/12/2019
RS(LL)15/12/2019
RS(SE)15/12/2019
RS(OPP)15/12/2019
RS(IMSBC)15/12/2019
35ĐÔNG BA
Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô
VR062449InS(BWMC)28/05/2019 ÷ 28/08/2019 
36ĐÔNG HẢI 36
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR093027SS(CL)12/05/2019Tàu đã bị treo cấp
DS12/05/2019
RS(ILLC)12/05/2019
RS(SE)12/05/2019
RS(SR)12/05/2019
RS(OPP)12/05/2019
RS(SPP)12/05/2019
RS(APP)12/05/2019
RS(IMSBC)12/05/2019
37DONG THIEN PHU STAR
Công ty TNHH vận tải biển và thương mại OSL Việt Nam
VR072619SS(CL)11/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS11/09/2019
RS(ILLC)11/09/2019
RS(SC)11/09/2019
RS(SE)11/09/2019
RS(SR)11/09/2019
RS(OPP)11/09/2019
RS(SPP)11/09/2019
RS(APP)11/09/2019
RS(IMSBC)11/09/2019
RS(BWMC)11/09/2019
38ĐÔNG VIỆT 18
Công ty TNHH vận tải biển Đông Việt
VR093193SS(CL)13/12/2019 
DS13/12/2019
TS[P]13/12/2019
TS[S]13/12/2019
RS(LL)13/12/2019
RS(SE)13/12/2019
RS(OPP)13/12/2019
39ĐỨC MINH 555
Công ty TNHH thương mại và du lịch Đông Đô
VR103407AS(CL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
DS02/10/2018
AS(LL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
AS(SE)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
PS(SE)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
AS(OPP)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
InS(OPP)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
40ĐỨC PHÁT 66
Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hải Đạt
VR082732AS(CL)16/01/2019 ÷ 16/04/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)16/01/2019 ÷ 16/04/2019
AS(SE)16/01/2019 ÷ 16/04/2019
AS(OPP)16/01/2019 ÷ 16/04/2019
41ĐỨC THẮNG
Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng
VR052376AS(CL)23/07/2019 ÷ 23/10/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
AS(SE)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
AS(OPP)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
42ĐỨC THỊNH 19
Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh
VR052298SS(CL)06/01/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
DS06/01/2020
RS(LL)06/01/2020
AS(LL)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
RS(SE)06/01/2020
AS(SE)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
RS(OPP)06/01/2020
AS(OPP)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
43DƯƠNG ĐÔNG 18
Công ty cổ phần tập đoàn Dương Đông
VR780496SS(CL)20/01/2020 
DS20/01/2020
RS(LL)20/01/2020
RS(SE)20/01/2020
RS(OPP)20/01/2020
44DYNAMIC OCEAN 03
Công ty TNHH Tiến Vũ
VR113694AS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
DS29/08/2019
BS29/08/2019
AS(ILLC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SR)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
45DYNAMIC OCEAN 05
Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Hưng
VR123830AS(CL)05/06/2019 ÷ 05/09/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(ILLC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(SC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(SC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(SE)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
PS(SE)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
PS(SR)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(OPP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(OPP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(APP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(APP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(BWMC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(BWMC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
46DYNAMIC OCEAN 09
Công ty TNHH Tiến Phong
VR093292AS(CL)29/01/2019 ÷ 29/04/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
DS01/06/2019
BS01/06/2019
AS(ILLC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(SC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(SC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(SE)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
PS(SE)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
PS(SR)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(OPP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(OPP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(APP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(APP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(BWMC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(BWMC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
47FALCON 9
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR951890TS[P]13/01/2020 
TS[S]13/01/2020
48GAS EASTERN
Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam
VR984312AS(CL)29/09/2019 ÷ 29/12/2019 
AS(ILLC)29/09/2019 ÷ 29/12/2019
AS(SC)29/09/2019 ÷ 29/12/2019
AS(SE)29/09/2019 ÷ 29/12/2019
PS(SR)29/09/2019 ÷ 29/12/2019
AS(OPP)29/09/2019 ÷ 29/12/2019
AS(NLS)29/09/2019 ÷ 29/12/2019
AS(APP)29/09/2019 ÷ 29/12/2019
AS(GAS)29/09/2019 ÷ 29/12/2019
AS(BWMC)29/09/2019 ÷ 29/12/2019
49GIA VINH 68-BLC
Công ty TNHH thương mại Gia Vinh
VR113603TS24/11/2019 
50GIA VŨ 18
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR062532AS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
PS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
51GOLDEN OCEAN 15
Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Hưng
VR123832AS(CL)04/10/2019 ÷ 04/01/2020 
InS(CL)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(ILLC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(SC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
InS(SC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(SE)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
PS(SE)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
PS(SR)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(OPP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
InS(OPP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(APP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
InS(APP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(BWMC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
InS(BWMC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
52GOLDEN OCEAN 16
Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Hưng
VR123831AS(CL)13/08/2019 ÷ 13/11/2019 
InS(CL)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(ILLC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(SC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
InS(SC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(SE)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
PS(SE)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
PS(SR)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(OPP)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
InS(OPP)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(APP)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
InS(APP)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(BWMC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
InS(BWMC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
53GOLDEN SEA 999
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052328AS(CL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
AS(SE)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
AS(OPP)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
54GT VICTORY
Công ty cổ phần ALLSEA DMCC
VR064248BS[1]21/11/2019 
BS[2]21/11/2019
55HẠ LONG 08
Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh
VR103449AS(CL)16/07/2019 ÷ 16/10/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
AS(LL)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(SE)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(OPP)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
56HẢI ANH 18
Công ty TNHH vận tải Trung Hải
VR011801AS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
DS18/07/2019
AS(LL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
PS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
InS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
57HẢI ANH 88
Công ty TNHH vận tải Trung Hải
VR072609AS(CL)24/09/2019 ÷ 24/12/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
InS(CL)24/09/2019 ÷ 24/12/2019
AS(LL)24/09/2019 ÷ 24/12/2019
AS(SE)24/09/2019 ÷ 24/12/2019
PS(SE)24/09/2019 ÷ 24/12/2019
AS(OPP)24/09/2019 ÷ 24/12/2019
InS(OPP)24/09/2019 ÷ 24/12/2019
58HAI DUONG 101
Công ty TNHH Hải Dương
VR144077RS(BWMC)08/12/2019 
59HẢI HÀ 28
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR062450DS03/01/2020 
60HẢI HÀ 38
Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai
VR082880AS(CL)25/06/2019 ÷ 25/09/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)25/06/2019 ÷ 25/09/2019
AS(SE)25/06/2019 ÷ 25/09/2019
AS(OPP)25/06/2019 ÷ 25/09/2019
61HẢI HÀ 668
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR113703DS20/01/2020 
62HẢI LONG 126
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR072702AS(CL)15/10/2019 ÷ 15/01/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
AS(LL)15/10/2019 ÷ 15/01/2020
AS(SE)15/10/2019 ÷ 15/01/2020
AS(OPP)15/10/2019 ÷ 15/01/2020
63HẢI LONG 27
Công ty TNHH thương mại và công nghiệp tàu thuỷ Hải Long
VR093293SS(CL)16/11/2019 
DS01/09/2019
TS26/11/2019
RS(ILLC)16/11/2019
RS(SC)16/11/2019
RS(SE)16/11/2019
RS(SR)16/11/2019
RS(OPP)16/11/2019
RS(SPP)16/11/2019
RS(APP)16/11/2019
RS(BWMC)16/11/2019
64HẢI MINH 36-BIDV
Công ty TNHH vận tải biển Thái Hà
VR093206SS(CL)30/06/2019Tàu đã bị treo cấp
DS30/06/2019
TS29/08/2019
RS(LL)30/06/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(IMSBC)30/06/2019
65HẢI NAM 87
Công ty TNHH Hải Nam
VR064381AS(OPP)06/09/2019 ÷ 06/12/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
AS(APP)07/06/2019 ÷ 07/09/2019
InS(BWMC)17/09/2019 ÷ 17/12/2019
66HẢI TRƯỜNG 36-ALCI
Công ty TNNH vận tải biển Hải Trường
VR093083SS(CL)18/07/2019Tàu đã bị treo cấp
DS18/07/2019
TS18/07/2019
RS(LL)18/07/2019
RS(SE)18/07/2019
RS(OPP)18/07/2019
RS(IMSBC)18/07/2019
67HATISCO 01
Công ty TNHH TM xây dựng và giao nhận vận tải Sao Việt
VR920577AS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
DS14/06/2019
AS(LL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
PS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
InS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
RS(SW)11/06/2018
68HIỆP HƯNG 98
Công ty TNHH Khách sạn Sông La
VR093346SS(CL)24/12/2019 
RS(LL)24/12/2019
RS(SE)24/12/2019
RS(OPP)24/12/2019
RS(IMSBC)24/12/2019
69HOÀ BÌNH
Tổng công ty XD công trình giao thông 6-Công ty cổ phần
VR113648AS(CL)29/03/2019 ÷ 29/06/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)29/03/2019 ÷ 29/06/2019
AS(SE)29/03/2019 ÷ 29/06/2019
AS(OPP)29/03/2019 ÷ 29/06/2019
70HÒA BÌNH CARRARA
Công ty TNHH du lịch Xanh Phú Quốc
VR054143AS(CL)01/05/2019 ÷ 01/08/2019Tàu đã bị treo cấp
71HÒA BÌNH SHIP 30
Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình
VR184266InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(PSS)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
72HOA MAI 68
Công ty TNHH vận tải biển Duy Đạt
VR093298SS(CL)29/09/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
DS29/09/2019
TS27/09/2019
RS(LL)29/09/2019
AS(LL)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
RS(SE)29/09/2019
AS(SE)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
RS(OPP)29/09/2019
AS(OPP)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
RS(IMSBC)29/09/2019
73HOA TIÊU 01
Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI
VR082912AS(CL)04/08/2019 ÷ 04/11/2019 
AS(LL)04/08/2019 ÷ 04/11/2019
AS(SE)04/08/2019 ÷ 04/11/2019
AS(OPP)04/08/2019 ÷ 04/11/2019
74HOÀNG ANH 268
Công ty TNHH Thành Công
VR042187SS(CL)19/04/2019Tàu đã bị treo cấp
DS19/04/2019
RS(LL)19/04/2019
RS(SE)19/04/2019
RS(OPP)19/04/2019
RS(IMSBC)19/04/2019
75HOÀNG PHÚC 16
Công ty TNHH Hoàng Phép
VR922159AS(CL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019 
InS(CL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
DS01/11/2019
AS(LL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
AS(SE)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
PS(SE)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
AS(OPP)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
InS(OPP)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
76HP-05
Công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ
VR042151SS(CL)21/05/2019 
DS21/05/2019
RS(LL)21/05/2019
RS(SE)21/05/2019
RS(OPP)21/05/2019
77HUY HOÀNG 18
Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ vận tải Huy Hoàng
VR082941AS(CL)19/10/2019 ÷ 19/01/2020 
AS(LL)19/10/2019 ÷ 19/01/2020
AS(SE)19/10/2019 ÷ 19/01/2020
AS(OPP)19/10/2019 ÷ 19/01/2020
78KIEV
Công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Hải Vân
VR064268DS08/09/2019Tàu đã bị treo cấp
79LAM SON 01
Liên doanh Việt-Nga "VIETSOVPETRO"
VR834072AS(CL)31/07/2019 ÷ 31/10/2019 
AS(ILLC)31/07/2019 ÷ 31/10/2019
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;