Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 179 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AN THANH 08
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải An Thành
VR062551SS(CL)16/04/2012Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)16/04/2011 ÷ 16/07/2011
DS16/04/2012
TS07/09/2014
2AN THỊNH PHÚ 08
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR002290SS(CL)02/09/2022Tàu đã bị treo cấp
DS02/09/2022
TS02/09/2022
BS21/06/2022
RS(ILLC)02/09/2022
RS(SC)02/09/2022
RS(SE)02/09/2022
RS(SR)02/09/2022
RS(OPP)02/09/2022
RS(SPP)02/09/2022
RS(APP)02/09/2022
RS(IMSBC)02/09/2022
RS(IMDG)02/09/2022
RS(BWMC)02/09/2022
3AN TRUNG 168
Công ty TNHH An Trung
VR082968SS(CL)06/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS06/06/2022
TS06/06/2022
RS(ILLC)06/06/2022
RS(SC)06/06/2022
RS(SE)06/06/2022
RS(SR)06/06/2022
RS(OPP)06/06/2022
RS(SPP)06/06/2022
RS(APP)06/06/2022
RS(IMSBC)06/06/2022
RS(IMDG)06/06/2022
RS(BWMC)06/06/2022
4ANNIE GAS 09
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR974053SS(CL)18/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS18/09/2022
DS18/09/2022
TS18/09/2022
BS18/09/2022
RS(ILLC)18/09/2022
RS(SC)18/09/2022
RS(SE)18/09/2022
RS(SR)18/09/2022
RS(OPP)18/09/2022
RS(SPP)18/09/2022
RS(APP)18/09/2022
RS(GAS)18/09/2022
RS(BWMC)18/09/2022
5BINH AN 02
Công ty cổ phần vận tải biển Bình An
VR082787AS(CL)10/06/2022 ÷ 10/09/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
AS(SE)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
AS(OPP)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
6BÌNH AN HÀ TIÊN 03
Công ty cổ phần vận tải Bình An Hà Tiên
VR184287InS(CL)08/06/2022 ÷ 08/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
DS08/06/2022 ÷ 08/09/2022
AS(LL)08/06/2022 ÷ 08/09/2022
InS(PSS)08/06/2022 ÷ 08/09/2022
AS(OPP)08/06/2022 ÷ 08/09/2022
7BINH AN VICTORIA
Công ty cổ phần vận tải biển Bình An
VR123733SS(CL)15/02/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS15/02/2022
TS[P]17/03/2022
TS[S]17/03/2022
RS(ILLC)15/02/2022
RS(SC)15/02/2022
RS(SE)15/02/2022
RS(SR)15/02/2022
RS(OPP)15/02/2022
RS(SPP)15/02/2022
RS(APP)15/02/2022
8BINH MINH 02
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR833075SS(CL)14/02/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
DS05/01/2019
TS[C]05/01/2021
RS(ILLC)14/02/2021
AS(ILLC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPS)14/02/2021
AS(SPS)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SC)14/02/2021
AS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SE)14/02/2021
AS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SR)14/02/2021
PS(SR)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(OPP)14/02/2021
AS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPP)14/02/2021
RS(APP)14/02/2021
AS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
9CÁI LÂN 08
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR093330SS(CL)09/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS09/08/2022
TS[P]09/08/2022
TS[S]09/08/2022
RS(LL)09/08/2022
RS(SE)09/08/2022
RS(OPP)09/08/2022
10CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-06
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR174251SS(CL)14/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
TS[C]14/08/2022
RS(LL)14/08/2022
RS(HC(QP))14/08/2022
RS(OPP)14/08/2022
11CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-12
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR143912AS(CL)29/04/2022 ÷ 29/07/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)29/04/2022 ÷ 29/07/2022
DS06/08/2022
AS(LL)29/04/2022 ÷ 29/07/2022
AS(SE)29/04/2022 ÷ 29/07/2022
PS(SE)29/04/2022 ÷ 29/07/2022
AS(OPP)29/04/2022 ÷ 29/07/2022
InS(OPP)29/04/2022 ÷ 29/07/2022
AS(GPP)29/04/2022 ÷ 29/07/2022
12CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210SS(CL)10/06/2022Tàu đã bị treo cấp
DS10/06/2022
TS10/06/2022
RS(LL)10/06/2022
AS(LL)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
RS(SE)10/06/2022
AS(SE)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
RS(OPP)10/06/2022
AS(OPP)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
13CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ 05
Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế
VR143914DS26/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
14CFC 02
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hương Anh
VR123554DS18/09/2022 
15CGG AMADEUS
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR993840SS(CL)30/06/2019Tàu đã bị treo cấp
DS30/06/2019
TS[S]18/02/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(SR)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(SPP)30/06/2019
RS(APP)30/06/2019
RS(BWMC)30/06/2019
16CH 800
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR851253AS(CL)07/03/2022 ÷ 07/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
InS(CL)07/03/2022 ÷ 07/06/2022
DS19/03/2022
17CHU LAI 09
Công ty TNHH Lê Hùng Hương
VR082730AS(CL)22/02/2022 ÷ 22/05/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
AS(SE)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
AS(OPP)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
AS(APP)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
AS(GPP)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
18CNT 800
Công ty TNHH Cảng Vân Phong
VR821264SS(CL)09/05/2022Tàu đã bị treo cấp
DS09/05/2022
TS[P]11/06/2022
TS[S]11/06/2022
RS(LL)09/05/2022
RS(SE)09/05/2022
RS(OPP)09/05/2022
19CÔNG MINH 18
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín
VR113553DS11/09/2022Tàu đã bị treo cấp
20CÔNG THÀNH 05-BIDV
Công ty cổ phần dịch vụ Minh Nhật Thành
VR093161AS(CL)28/04/2022 ÷ 28/07/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
DS18/05/2022
AS(LL)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
AS(SE)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
PS(SE)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
AS(OPP)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
InS(OPP)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
21CÔNG THÀNH 179
Công ty cổ phần vận tải Thịnh Thành
VR082878SS(CL)24/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
DS24/08/2022
RS(LL)24/08/2022
RS(SE)24/08/2022
RS(OPP)24/08/2022
RS(APP)24/08/2022
RS(IMSBC)24/08/2022
22CSG 99
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
VR961717AS(CL)05/06/2022 ÷ 05/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
23ĐẠI NGHĨA 09
Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức Quang Anh
VR042262AS(CL)15/12/2021 ÷ 15/03/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(LL)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(SE)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
PS(SE)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(OPP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
InS(OPP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(APP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
InS(APP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(GPP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
24ĐẠI PHÚC 18
Công ty cổ phần vận tải biển Phúc Đại Lộc
VR163865DS07/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
25ĐẠI THẮNG 189
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Thắng
VR113521AS(CL)23/06/2022 ÷ 23/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
26DGC-06
Công ty cổ phần địa ốc Đặng Gia
VR074530SS(CL)01/05/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS01/05/2022
RS(ILLC)01/05/2022
RS(OPP)01/05/2022
RS(BWMC)01/05/2022
27ĐÌNH VŨ SKY
Công ty cổ phần dịch vụ tàu biển Đình Vũ
VR103428AS(CL)18/06/2022 ÷ 18/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)18/06/2022 ÷ 18/09/2022
AS(LL)18/06/2022 ÷ 18/09/2022
AS(SE)18/06/2022 ÷ 18/09/2022
PS(SE)18/06/2022 ÷ 18/09/2022
AS(OPP)18/06/2022 ÷ 18/09/2022
InS(OPP)18/06/2022 ÷ 18/09/2022
28DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080SS(CL)21/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
RS(ILLC)21/06/2022
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
29DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13
Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình
VR134001SS(CL)27/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(CL)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
DS27/11/2014 ÷ 27/02/2015
RS(SE)27/11/2018
AS(SE)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
PS(SE)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(OPP)27/11/2018
AS(OPP)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(OPP)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(SW)27/04/2014
30ĐỨC PHÁT 69
Công ty TNHH vận tải biển Khôi Nguyên
VR123702SS(CL)28/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS28/06/2022
RS(LL)28/06/2022
RS(SE)28/06/2022
RS(OPP)28/06/2022
RS(APP)28/06/2022
RS(IMSBC)28/06/2022
31FALCON 06
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR113595SS(CL)08/11/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS08/11/2021
TS[P]08/11/2021
TS[S]08/11/2021
RS(LL)08/11/2021
RS(SE)08/11/2021
RS(OPP)08/11/2021
32FALCON 15
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR163820SS(CL)15/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS15/09/2022
TS[1]15/09/2022
TS[2]15/09/2022
RS(LL)15/09/2022
RS(SE)15/09/2022
RS(OPP)15/09/2022
33FALCON 9
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR951890SS(CL)12/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
InS(CL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
DS06/11/2020
TS[P]13/01/2020
TS[S]13/01/2020
RS(LL)12/08/2022
AS(LL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
RS(SE)12/08/2022
AS(SE)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
PS(SE)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
RS(OPP)12/08/2022
AS(OPP)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
InS(OPP)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
34FUTURE
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR044518AS(CL)04/03/2022 ÷ 04/06/2022 
InS(CL)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
DS25/06/2022
AS(SE)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
PS(SE)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
PS(SR)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
AS(OPP)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
InS(OPP)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
AS(APP)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
InS(APP)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
AS(BWMC)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
InS(BWMC)04/03/2022 ÷ 04/06/2022
35GAS EASTERN
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR984312TS[C]23/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
36GOBY
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR084513SS(CL)20/09/2022 
DS20/09/2022
TS[C]09/09/2022
BS09/09/2022
RS(SE)20/09/2022
PS(SE)09/06/2022 ÷ 09/09/2022
RS(SR)20/09/2022
RS(OPP)20/09/2022
RS(SPP)20/09/2022
RS(APP)20/09/2022
RS(BWMC)20/09/2022
37GOLD SEASON
Công ty TNHH khí đốt Thăng Long
VR034551AS(CL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(SE)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
PS(SR)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(OPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(APP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(BWMC)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(GPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
38GOLD STAR 15
Công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Vân
VR123779SS(CL)23/09/2022 
DS23/09/2022
TS23/09/2022
RS(ILLC)23/09/2022
RS(SC)23/09/2022
RS(SE)23/09/2022
RS(SR)23/09/2022
RS(OPP)23/09/2022
RS(SPP)23/09/2022
RS(APP)23/09/2022
RS(BWMC)23/09/2022
39GREEN LAND
Công ty cổ phần đầu tư Thiên Tân
VR072879AS(CL)24/12/2021 ÷ 24/03/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
AS(SC)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
AS(SE)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
PS(SR)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
AS(OPP)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
40HÀ ANH 01
Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR012301AS(CL)30/03/2022 ÷ 30/06/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)30/03/2022 ÷ 30/06/2022
AS(SE)30/03/2022 ÷ 30/06/2022
AS(OPP)30/03/2022 ÷ 30/06/2022
AS(GPP)30/03/2022 ÷ 30/06/2022
41HÀ ANH 02
Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR951275AS(CL)19/12/2021 ÷ 19/03/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)19/12/2021 ÷ 19/03/2022
AS(SE)19/12/2021 ÷ 19/03/2022
AS(OPP)19/12/2021 ÷ 19/03/2022
AS(GPP)19/12/2021 ÷ 19/03/2022
42HẢI BÌNH 16
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR082927AS(CL)04/06/2022 ÷ 04/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
DS19/08/2022
AS(ILLC)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
AS(SC)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
InS(SC)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
AS(SE)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
PS(SE)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
PS(SR)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
AS(OPP)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
InS(OPP)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
AS(APP)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
InS(APP)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
AS(BWMC)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
InS(BWMC)04/06/2022 ÷ 04/09/2022
43HẢI ĐƯỜNG 68
Công ty TNHH vận tải Hải Đường
VR042295AS(CL)08/04/2022 ÷ 08/07/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(LL)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(SE)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
PS(SE)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(OPP)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
InS(OPP)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(APP)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
InS(APP)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(GPP)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
44HẢI LONG
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực I
VR991508AS(CL)23/05/2022 ÷ 23/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
InS(CL)23/05/2022 ÷ 23/08/2022
DS23/05/2022 ÷ 23/08/2022
AS(LL)23/05/2022 ÷ 23/08/2022
AS(HC)23/05/2022 ÷ 23/08/2022
InS(HC)23/05/2022 ÷ 23/08/2022
AS(OPP)23/05/2022 ÷ 23/08/2022
InS(OPP)23/05/2022 ÷ 23/08/2022
AS(GPP)23/05/2022 ÷ 23/08/2022
45HẢI MINH 26
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hải Bình
VR093151AS(CL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
DS31/05/2022
AS(LL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(SE)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
PS(SE)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(OPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
InS(OPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(APP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
InS(APP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(GPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
46HẢI NAM 68
Công ty TNHH Hải Nam
VR093305TS25/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
47HẢI PHƯƠNG 102
Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thắng Phát
VR042435SS(CL)13/02/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
DS13/02/2022
TS29/03/2022
RS(LL)13/02/2022
AS(LL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(SE)13/02/2022
AS(SE)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(OPP)13/02/2022
AS(OPP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(APP)13/02/2022
AS(APP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(IMSBC)13/02/2022
48HẢI PHƯƠNG 619
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín
VR123777SS(CL)22/06/2022Tàu đã bị treo cấp
DS22/06/2022
TS22/06/2022
RS(ILLC)22/06/2022
RS(SC)22/06/2022
RS(SE)22/06/2022
RS(SR)22/06/2022
RS(OPP)22/06/2022
RS(SPP)22/06/2022
RS(APP)22/06/2022
RS(IMSBC)22/06/2022
RS(IMDG)22/06/2022
RS(BWMC)22/06/2022
49HAI PHUONG GLORY
Công ty cổ phần Global Solution P&T
VR123780SS(CL)05/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS05/09/2022
TS05/09/2022
RS(ILLC)05/09/2022
RS(SC)05/09/2022
RS(SE)05/09/2022
RS(SR)05/09/2022
RS(OPP)05/09/2022
RS(SPP)05/09/2022
RS(APP)05/09/2022
RS(IMSBC)05/09/2022
RS(IMDG)05/09/2022
RS(BWMC)05/09/2022
50HAI PHUONG STAR
Công ty TNHH vận tải Hải Phương
VR084460SS(CL)05/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
DS05/09/2022
TS[C]05/09/2022
BS05/09/2022
RS(SE)05/09/2022
RS(SR)05/09/2022
RS(OPP)05/09/2022
RS(SPP)05/09/2022
RS(APP)05/09/2022
RS(IMSBC)05/09/2022
RS(BWMC)05/09/2022
51HẢI THẮNG 18
Công ty cổ phần vận tải biển Hải Thắng
VR173704SS(CL)10/06/2022Tàu đã bị treo cấp
DS10/06/2022
TS10/06/2022
RS(LL)10/06/2022
RS(SE)10/06/2022
RS(OPP)10/06/2022
RS(IMSBC)10/06/2022
52HẢI VÂN
Công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng
VR710251SS(CL)24/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS24/09/2022
RS(LL)24/09/2022
RS(SE)24/09/2022
RS(OPP)24/09/2022
53HB-02
Công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ
VR011782SS(CL)04/07/2022Tàu đã bị treo cấp
DS04/07/2022
TS[P]04/07/2022
TS[S]04/07/2022
RS(LL)04/07/2022
RS(SE)04/07/2022
RS(OPP)04/07/2022
RS(APP)04/07/2022
54HENRY
Công ty TNHH vận tải dầu khí OPEC
VR034542AS(CL)26/06/2022 ÷ 26/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Phòng Tàu biển
AS(SE)26/06/2022 ÷ 26/09/2022
AS(OPP)26/06/2022 ÷ 26/09/2022
AS(APP)26/06/2022 ÷ 26/09/2022
AS(BWMC)26/06/2022 ÷ 26/09/2022
55HIỀN ANH 668
Công ty TNHH Lâm Hiền Anh
VR153173AS(CL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(LL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(SE)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
PS(SE)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(OPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
InS(OPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(APP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
InS(APP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(GPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
56HÒA BÌNH 27
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn
VR042210AS(CL)08/04/2022 ÷ 08/07/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
DS05/07/2022
TS05/07/2022
AS(ILLC)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(SC)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
InS(SC)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(SE)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
PS(SE)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
PS(SR)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(OPP)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
InS(OPP)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(APP)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
InS(APP)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
AS(BWMC)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
InS(BWMC)08/04/2022 ÷ 08/07/2022
57HÒA BÌNH 54
Công ty TNHH Hoàng Chiến
VR143765SS(CL)13/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
DS13/08/2022
BS13/08/2022
RS(ILLC)13/08/2022
RS(SC)13/08/2022
RS(SE)13/08/2022
RS(SR)13/08/2022
RS(OPP)13/08/2022
RS(SPP)13/08/2022
RS(APP)13/08/2022
RS(IMSBC)13/08/2022
RS(IMDG)13/08/2022
RS(BWMC)13/08/2022
58HÒA BÌNH CARRARA
Công ty TNHH du lịch Xanh Phú Quốc
VR054143AS(CL)01/05/2022 ÷ 01/08/2022 
InS(CL)01/05/2022 ÷ 01/08/2022
59HOÀNG DƯƠNG
Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA
VR082793AS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(LL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
PS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
InS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(APP)28/03/2022 ÷ 28/06/2022
AS(GPP)28/03/2022 ÷ 28/06/2022
60HOÀNG GIA 45
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia
VR093182AS(LL)19/06/2022 ÷ 19/09/2022 
AS(SE)19/06/2022 ÷ 19/09/2022
PS(SE)19/06/2022 ÷ 19/09/2022
AS(OPP)19/06/2022 ÷ 19/09/2022
InS(OPP)19/06/2022 ÷ 19/09/2022
AS(APP)19/06/2022 ÷ 19/09/2022
InS(APP)19/06/2022 ÷ 19/09/2022
AS(GPP)19/06/2022 ÷ 19/09/2022
61HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
62HOÀNG PHƯƠNG STAR
Công ty TNHH hàng hải Hoàng Phương
VR072668SS(CL)28/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS28/09/2022
TS28/09/2022
BS28/09/2022
RS(ILLC)28/09/2022
AS(ILLC)28/06/2022 ÷ 28/09/2022
RS(SC)28/09/2022
AS(SC)28/06/2022 ÷ 28/09/2022
RS(SE)28/09/2022
AS(SE)28/06/2022 ÷ 28/09/2022
RS(SR)28/09/2022
PS(SR)28/06/2022 ÷ 28/09/2022
RS(OPP)28/09/2022
AS(OPP)28/06/2022 ÷ 28/09/2022
RS(SPP)28/09/2022
RS(APP)28/09/2022
AS(APP)28/06/2022 ÷ 28/09/2022
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;