Thông tin chung:

Tên cơ sở:
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VÀ CÔNG TÁC LẶN - LD VIỆT NGA VIETSOVPETRO
Số phân biệt:
DV16082
Quốc gia:
Việt Nam
Thành phố:
Địa chỉ:
Số 71A, Đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu
Tel:
Fax:
Email:

Giấy chứng nhận:

Số GCN:
839/16TB-SSC
Ngày cấp:
26/02/2016
Hạn hiệu lực:
26/09/2021

Dịch vụ cung cấp:

Kiểm tra dưới nước thân tàu
Khảo sát dưới nước cho giàn di động trên biển, giàn cố định trên biển, hệ thống đường ống biển và kho chứa nổi.

Chi nhánh (0):