Thông tin chung:

Tên cơ sở:
Công ty TNHH kỹ thuật QMI
Số phân biệt:
DV18093
Quốc gia:
Việt Nam
Thành phố:
Địa chỉ:
Số 47 Đường 37, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel:
Fax:
Email:
ndt@qmigroup.vn; ndt@qmigroup.com.vn

Giấy chứng nhận:

Số GCN:
941/18TB-SSC
Ngày cấp:
10/09/2018
Hạn hiệu lực:
10/09/2023

Dịch vụ cung cấp:

Đo chiều dày kết cấu thân tàu.

Chi nhánh (0):